foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni – parafia rzymskokatolicka należąca do archidiecezji przemyskiej w dekanacie Grabownica. Erygowana w 1482. Jest prowadzona przez księży archidiecezjalnych.
Wzmianka z 1482r. mówi o dobrze funkcjonującej parafii rzymskokatolickiej. Wynika z tego, że parafia mogła powstać już na początku XV w. W ówczesnym kościele znajdowały się groby dawnych właścicieli wsi.
Z końcem XV stulecia Elżbieta Dydyńska wybudowała nowy drewniany kościół. Ok.1600r. spalił się on wraz z wyposażeniem (od ognia zaprószonego przez miejscowego organistę). Trzy lata później nową świątynię wystawił Paweł Dydyński. Jej wyposażenie fundował proboszcz, ks. Stanisław Fabrycy. Konsekracji kościoła pw. św. Michała Archanioła w roku 1610 dokonał biskup przemyski Stanisław Sieciński.
Świątynię rozebrano w 1873 r.
Na tym samym miejscu wybudowano nowy murowany kościół w stylu neogotyckim. Jest on użytkowany do dzisiaj. Fundatorami świątyni byli: Feliks Pohorecki i miejscowi parafianie. Jej konsekracji (pod poprzednim tytułem) dokonał w roku 1882 biskup Ignacy Łobos. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII i XIX stulecia.
Z wyposażenia poprzedniego kościoła zachowały się m.in. obrazy: Świętej Rodziny z XVIII w. w nowym ołtarzu, św. Józefa z Dzieciątkiem z kaplicy dworskiej w Temeszowie, św. Anny Samotrzeciej (I poł. XIX w.), portret biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego (ok. 1754r.), barokowa rzeźba św. Michała Archanioła (1719 r.), barokowy kielich, dwa cynowe lichtarze, XVIII-wieczna kapa z tkaniny z nowszą pretekstą i kapturem, a także kamienna kropielnica z przełomu XVII/XVIII w. Organy 16-głosowe zbudowano na początku XX w. Polichromię wykonał malarz M. Kamiński w 1960r.
W 1511r. we wsi istniała też parafia prawosławna. Wcześniejsze wzmianki z lat 1491 i 1497 mówią o istnieniu w Dydni cerkwi.
Obok kościoła drewniana plebania w stylu zakopiańskim z 1917r. oraz XIX-wieczny spichlerz plebański, dwukondygnacjowy, przebudowany ok. 1927r. Przyziemie murowane z kamienia, piętro drewniane, ganek nadwieszony na słupach. Drzwi żelazne z zamkiem z XVII/XVIII w. Przed wybuchem II wojny światowej parafia rzymskokatolicka oprócz Dydni obejmowała również wsie: Jabłonica Ruska, Jabłonka, Krzywe, Końskie, Krzemienna, Obarzym, Temeszów, Witryłów i Wydrna.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Kościół parafialny
pw. Św. Michała Archanioła
i św. Anny w Dydni

7.30,  11.00  i  16.00

Kościół filialny
pw. Zwiastowania NMP
w Obarzymie

           8.00

Kościół filialny
pw. MB Łaskawej
w Krzywem

           9.00

Kościół filialny
pw. Miłosierdzia Bożego

w Temeszowie
           9.30

Kościół filialny
pw. NMP Królowej Polski

w Krzemiennej
          10.30

NABOŻEŃSTWA
W DNI POWSZEDNIE

Msze św. przez cały rok
w Dydni o g. 7.00 i o 18.00

Msze św. przez cały rok
w kościołach filialnych
o 17.00
Poniedziałek – Krzywe,
Wtorek – Krzemienna
Środa – Obarzym
Czwartek – Temeszów


Jeśli w tygodniu wypada uroczystość, to msze św.
są odprawiane w porządku niedzielnym i w inne dni
nie ma sprawowanej Eucharystii.