foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

PLAN MISJI PARAFIALNYCH

19 DO 25 WRZEŚNIA 2020

 

 

 

 

19 WRZEŚNIA –  SOBOTA

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

 

W DYDNI

17.30 – Różaniec w intencji Misji Świętych

18.00 – Msza św. na rozpoczęcie Misji Świętych w Parafii

19.15 – Nabożeństwo misyjne dla młodzieży

Klasy ósme i pierwsze ponadpodstawowe, szkoły średnie, studenci i młodzież pracująca

 

 

20 WRZEŚNIA –  NIEDZIELA

„Nie bój się tylko wierz”

 

W DYDNI

07.30 – Msza św. z nauką misyjną. Po Mszy św. nauka dla kobiet

10.30 – Różaniec – O łaskę przyjęcia Darów Ducha Świętego i owoce Misji

11.00 – Msza św. z nauką misyjną. Po Mszy św. nauka dla mężczyzn.

16.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – Nieszpory

16.20 – Msza św. z nauką misyjną

17.10 – Nauka dla młodzieży

Msze święte na dojazdach jak w każdą niedzielę.

Po Mszy św. nauka dla rodziców

 

 

21 WRZEŚNIA 2020 – PONIEDZIAŁEK

„W imię Chrystusa prosimy pojednajcie się”

 

DYDNIA

08.00 – Msza św. z nauką o grzechu

11.00 – Misyjne spotkanie z dziećmi w kościele (do 12.30)

17.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy

17.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 – Msza święta z nauką o grzechu i nabożeństwo pokutne

 

Dojazdy:

Msza święta z nauką i nabożeństwo pokutne

16.30 – Obarzym i  Krzywe

18.00 – Temeszów

Krzemienna przychodzi do kościoła parafialnego w Dydni

 

 

22 WRZEŚNIA 2020 – WTOREK – SPOWIEDŹ MISYJNA

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

DYDNIA

08.00 – Msza święta z nauką ogólną

09.00 – 10.00 – spowiedź dla tych, którzy byli na Mszy świętej

11.00 – Nabożeństwo pokutne dla młodzieży (klasy IV – VIII)

11.30 – 12.30 – spowiedź święta

15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 – Msza święta z nauką ogólną

 

Dojazdy:

16.30 – Krzemienna – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Obarzym – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Temeszów – Msza św. z nauką ogólną

Krzywe przychodzi do kościoła parafialnego w Dydni

 

 

23 WRZEŚNIA 2020 – ŚRODA

„Czas ucieka, wieczność czeka”

 

NABOŻEŃSTWA TYLKO W  DYDNI

08.00 – Msza święta i nauka o rzeczach ostatecznych

11.00 –  Msza św. dla dzieci szkolnych

18.00 – Msza święta w intencji wszystkich zmarłych Parafian z procesją

na cmentarz ( przynosimy znicze)

 

 

24 WRZEŚNIA 2020 – CZWARTEK

„Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”

Komunia święta rodzin

 

Msze święte z obrzędem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

DYDNIA – 08.00 i 18.00 - Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Spotkanie dla Róż Różańcowych z całej ParafiI

 

Dojazdy:

09.00 – Krzywe – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Obarzym  i Krzemienna – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Temeszów – Msza św. z nauką ogólną

 

 

25 WRZEŚNIA 2020 – PIĄTEK – ZAKOŃCZENIE MISJI

„Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie”

DYDNIA

07.30 – Spowiedź dla ludzi chorych i cierpiących

08.00 – Msza święta dla ludzi chorych i cierpiących z udzieleniem

             Sakramentu Namaszczenia Chorych

10.00 – Odwiedziny obłożnie chorych – innych przywieźć do kościoła 

18.00 – Msza święta na zakończenie misji

Droga Krzyżowa wokół kościoła

Intronizacja krzyża (przynosimy krzyże i inne dewocjonalia do poświecenia)

 

Dojazdy:

zakończenie misji z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

15.00 – Obarzym i Temeszów

16.30 – Krzemienna i Krzywe

 

Prosimy o codzienną modlitwę wieczorną w rodzinach w intencji Misji Świętych w naszej Parafii oraz w intencji Księży Misjonarzy:

Ks. Prałata Tadeusza Kocóra oraz ks. Zbigniewa Góry

O Jezu, Boski nasz Odkupicielu, który przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął, rozpal nasze umysły i serca pragnieniem zbawienia całego świata i każdego człowieka, aby nikt nie zginął z tych, których Ci dał Ojciec i by także naszego pokolenia nikt nie wyrwał z Twojej ręki.

Pobłogosław dzieło świętych Misji, które w naszej Parafii podejmujemy.

Najświętsze Serce Jezusa, pragnące dusz naszych, spraw, aby nikt nie pozostał obojętny wobec Twojej Ewangelii, aby nikt nie czuł się zwolniony od czynnej miłości wobec tylu braci potrzebujących pomocy i miłości.

O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, poślij od Ojca, na nowo Ducha Świętego, aby odnowił oblicze naszej Parafii, aby rozgrzał serca zobojętniałe i zimne, aby przyprowadził do nawrócenia serca niewierne i zdradliwe, aby oświecił serca błądzące, aby ożywił w sercach wszystkich świadomość powołania do apostolstwa w rodzinie, parafii, miejscu pracy, nauki i wypoczynku.

Maryjo, Matko Kościoła która rozświetlasz nasze drogi życiowe, wspomóż nas swoim wstawiennictwem w dziele odnowy naszej wspólnoty parafialnej. Zmobilizuj nas wszystkich, jak kiedyś sługi w Kanie Galilejskiej, do czynu przygotowującego cud przemiany serc.

Dopomóż nam na nowo zaprosić Twojego Syna w teraźniejszość i przyszłość naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Pod Twoją obronę…

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Kościół parafialny
pw. Św. Michała Archanioła
i św. Anny w Dydni

7.30,  11.00  i  16.00

Kościół filialny
pw. Zwiastowania NMP
w Obarzymie

           8.00

Kościół filialny
pw. MB Łaskawej
w Krzywem

           9.00

Kościół filialny
pw. Miłosierdzia Bożego

w Temeszowie
           9.30

Kościół filialny
pw. NMP Królowej Polski

w Krzemiennej
          10.30

NABOŻEŃSTWA
W DNI POWSZEDNIE

Msze św. przez cały rok
w Dydni o g. 7.00 i o 18.00

Msze św. przez cały rok
w kościołach filialnych
o 17.00
Poniedziałek – Krzywe,
Wtorek – Krzemienna
Środa – Obarzym
Czwartek – Temeszów


Jeśli w tygodniu wypada uroczystość, to msze św.
są odprawiane w porządku niedzielnym i w inne dni
nie ma sprawowanej Eucharystii.