foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

INFORMACJA O MSZACH ŚWIĘTYCH - 11 i 14 VI 2020 r.

 

Informujemy, że Msze Święte w kościele w Dydni w Uroczystość Najświętszego

Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (11 VI) będą o godz. 7.30, 9.00 i 11.00.

Nie będzie Mszy o godz. 16.00.

 

Msze Święte w niedzielę (14 VI) o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i o 16.00.

Dodatkowa Msza o 9.00 ze względu na I Komunię dzieci z klas III o godz. 11.00.

 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Kościół parafialny
pw. Św. Michała Archanioła
i św. Anny w Dydni

7.30,  11.00  i  16.00

Kościół filialny
pw. Zwiastowania NMP
w Obarzymie

           8.00

Kościół filialny
pw. MB Łaskawej
w Krzywem

           9.00

Kościół filialny
pw. Miłosierdzia Bożego

w Temeszowie
           9.30

Kościół filialny
pw. NMP Królowej Polski

w Krzemiennej
          10.30

NABOŻEŃSTWA
W DNI POWSZEDNIE

Msze św. przez cały rok
w Dydni o g. 7.00 i o 18.00

Msze św. przez cały rok
w kościołach filialnych
o 17.00
Poniedziałek – Krzywe,
Wtorek – Krzemienna
Środa – Obarzym
Czwartek – Temeszów


Jeśli w tygodniu wypada uroczystość, to msze św.
są odprawiane w porządku niedzielnym i w inne dni
nie ma sprawowanej Eucharystii.