foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Drodzy Parafianie!

Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, w liście pasterskim na I Niedzielę Adwentu zachęcał wiernych i duszpasterzy, aby w ramach wizyty duszpasterskiej, organizowali spotkania w świątyni: Zgromadzeni na tej nietypowej „kolędzie”, wspólnie, w jedności i braterstwie będziemy uczestniczyć w celebracji Eucharystii i w obrzędzie błogosławieństwa rodzin oraz modlić się w intencji naszej Ojczyzny, Kościoła i Archidiecezji.

 

Po zakończonej modlitwie w świątyni, powrócimy do domów, aby wspólnie wypraszać potrzebne dary i łaski dla domowników, w szczególności dla dzieci oraz dla tych, którzy z powodu choroby i ograniczeń nie mogli uczestniczyć we Mszy św. i wspólnej modlitwie.

Prosimy, aby na spotkanie kolędowe przynieść do kościoła wodę, która zostanie pobłogosławiona, by następnie pokropić nią nasze mieszkania i domy.

Poniżej przedstawiamy propozycję programu tej nietypowej wizyty duszpasterskiej, równocześnie zapraszamy na Msze Święte, które będą odprawiane w intencji rodzin z wyznaczonego rejonu.

Jeżeli ktoś będzie sobie życzył złożyć przy tej okazji ofiarę to na stoliku z tyłu kościoła zostanie wystawiony koszyk.

Krzemienna – Msza o godz. 17.00

 1. 28.12.2020 nr 1 – 55
 2. 29.12.2020 nr 56 – 110

Krzywe – Msza o godz. 17.00

 1. 28.12.2020 nr 1 – 55
 2. 29.12.2020 nr 56 – 110

Obarzym – Msza o godz. 17.00

 1. 30.12.2020 nr 1 – 50
 2. 02.01.2021 nr 56 – 102

Temeszów – Msza o godz. 17.00

 1. 30.12.2020 nr 1 – 45
 2. 02.01.2021 nr 46 – 90

 

PROGRAM KOLĘDY – Dydnia – nabożeństwo o 17.45 i Msza o godz. 18.00

 1. 28.12.2020 nr 1 – 60
 2. 29.12.2020 nr 61 – 120
 3. 30.12.2020 nr 121 – 180
 4. 02.01.2021 nr 181 – 240
 5. 04.01.2021 nr 241 – 300

6.05.01.2021    nr 301 – 366

Wszystkich Parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy!

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Kościół parafialny
pw. Św. Michała Archanioła
i św. Anny w Dydni

7.30,  11.00  i  16.00

Kościół filialny
pw. Zwiastowania NMP
w Obarzymie

           8.00

Kościół filialny
pw. MB Łaskawej
w Krzywem

           9.00

Kościół filialny
pw. Miłosierdzia Bożego

w Temeszowie
           9.30

Kościół filialny
pw. NMP Królowej Polski

w Krzemiennej
          10.30

NABOŻEŃSTWA
W DNI POWSZEDNIE

Msze św. przez cały rok
w Dydni o g. 7.00 i o 18.00

Msze św. przez cały rok
w kościołach filialnych
o 17.00
Poniedziałek – Krzywe,
Wtorek – Krzemienna
Środa – Obarzym
Czwartek – Temeszów


Jeśli w tygodniu wypada uroczystość, to msze św.
są odprawiane w porządku niedzielnym i w inne dni
nie ma sprawowanej Eucharystii.