foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

INFORMACJA O MSZACH ŚWIĘTYCH - 11 i 14 VI 2020 r.

 

Informujemy, że Msze Święte w kościele w Dydni w Uroczystość Najświętszego

Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (11 VI) będą o godz. 7.30, 9.00 i 11.00.

Nie będzie Mszy o godz. 16.00.

 

Msze Święte w niedzielę (14 VI) o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i o 16.00.

Dodatkowa Msza o 9.00 ze względu na I Komunię dzieci z klas III o godz. 11.00.

 

 

 

INFORMACJA

W związku z nowymi wytycznymi państwowymi obowiązującymi od 17 maja 2020 roku (niedziela) oraz komunikatem Kurii Metropolitalnej w Przemyślu z dnia 14 maja 2020 roku informujemy, iż w Mszach świętych i nabożeństwach w kościołach naszej parafii (oprócz kapłana i służby liturgicznej) może uczestniczyć (1 osoba na 10 metrów kwadratowych):


- w Dydni - 80 osób,

- w Krzemiennej - 10 osób,

- w Krzywem - 15 osób,

- w Obarzymie - 10 osób,

- w Temeszowie - 28 osób.

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB W KOŚCIELE PODCZAS MSZY...

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
ws. Święceń Biskupich ks. prał. Krzysztofa Chudzio
oraz I Komunii Świętej i Eucharystii 

Przemyśl, 27 kwietnia 2020 r.

ŚWIĘCENIA BISKUPIE

1. W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, w sobotę, 2 maja br., o godz. 10.00 odbędą się w święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio. Proszę o przekazanie tej informacji wiernym poprzez ogłoszenia parafialne, umieszczenie jej na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. Ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne, w uroczystości ucze­stni­czyć będą wyłącznie osoby zaproszone imiennie. Pozostałych kapłanów i wier­nych prosimy o modlitewną łączność za pośrednictwem Radia FARA oraz modlitwę w intencji Księdza Bisku­pa Krzysztofa. W Modlitwie wiernych polecajmy posługę Biskupa nominata w naszej Archi­diecezji.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Czytaj więcej: Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu z...

 

INFORMACJA

W związku z nowymi przepisami państwowymi obowiązującymi od 20 kwietnia 2020 roku oraz rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa Adama Szala informujemy, iż w Mszach świętych i nabożeństwach w kościołach naszej parafii (oprócz kapłana i służby liturgicznej) może uczestniczyć (1 osoba na 15 metrów kwadratowych):


- w Dydni - 49 osób,

- w Krzemiennej - 7 osób,

- w Krzywem - 9 osób,

- w Obarzymie - 5 osób,

- w Temeszowie - 17 osób.

Czytaj więcej: INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB W KOŚCIELE PODCZAS MSZY...

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020

Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.

Czytaj więcej: Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca...

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Kościół parafialny
pw. Św. Michała Archanioła
i św. Anny w Dydni

7.30,  11.00  i  16.00

Kościół filialny
pw. Zwiastowania NMP
w Obarzymie

           8.00

Kościół filialny
pw. MB Łaskawej
w Krzywem

           9.00

Kościół filialny
pw. Miłosierdzia Bożego

w Temeszowie
           9.30

Kościół filialny
pw. NMP Królowej Polski

w Krzemiennej
          10.30

NABOŻEŃSTWA
W DNI POWSZEDNIE

Msze św. przez cały rok
w Dydni o g. 7.00 i o 18.00

Msze św. przez cały rok
w kościołach filialnych
o 17.00
Poniedziałek – Krzywe,
Wtorek – Krzemienna
Środa – Obarzym
Czwartek – Temeszów


Jeśli w tygodniu wypada uroczystość, to msze św.
są odprawiane w porządku niedzielnym i w inne dni
nie ma sprawowanej Eucharystii.