foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów:
Z Ewangelii według św. Mateusza
„Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Mt 6, 31 ab.32b-33:

Czytaj więcej: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU

W związku z nowymi obostrzeniami nałożonymi przez Premiera Rzeczypospolitej Pana Mateusza Morawieckiego, zachęcamy, aby w te dni pozostać w domu i korzystać z dyspensy Ks. Arcybiskupa od uczestnictwa we w Mszy św. i korzystać z nabożeństw transmitowanych przez środki społecznego przekazu.
Jako Wasi duszpasterze jesteśmy zobowiązani, aby w szczególny sposób modlić się za wszystkich parafian powierzonych naszej pieczy duszpasterskiej.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PARAFIAN
MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI ŚW. W CZASIE EPIDEMII

30 III – 3 IV (pon. – pt.)
W Dydni codzienne rano przed i po Mszy św.
W najbliższym tygodniu w kaplicach dojazdowych w dni powszednie (pon. – czw) – od g. 17.00 do Mszy św. SPOWIEDŹ BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ W ZAKRYSTII

WAŻNE ZASADY !!!
PROSIMY PRZYJEŻDŻAĆ RODZINAMI
JEDNOCZEŚNIE NIE MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNYM MIEJSCU WIĘCEJ NIŻ 5 OSÓB
KAPŁANI I PENITENCI MAJĄ UŻYWAĆ MASEK.
PRZED WEJŚCIEM I PO WYJŚCIU DEZYNFEKUJEMY RĘCE.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT DUSZPASTERZY PARAFII DYDNIA 

Od dzisiaj we Mszy Świętej może uczestniczyć oprócz kapłana i posługujących (kościelny, organista, ministranci) max. 5 osób. Dlatego też zgodnie z zarządzeniem: „Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy Świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję”.

Zachęcamy do uczestniczenia w Eucharystii przez transmisję internetową z naszego kościoła w dni powszednie o godz. 18.00.

Pełna treść zarządzenia do przeczytania na stronie: przemyska.pl

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Kościół parafialny
pw. Św. Michała Archanioła
i św. Anny w Dydni

7.30,  11.00  i  16.00

Kościół filialny
pw. Zwiastowania NMP
w Obarzymie

           8.00

Kościół filialny
pw. MB Łaskawej
w Krzywem

           9.00

Kościół filialny
pw. Miłosierdzia Bożego

w Temeszowie
           9.30

Kościół filialny
pw. NMP Królowej Polski

w Krzemiennej
          10.30

NABOŻEŃSTWA
W DNI POWSZEDNIE

Msze św. przez cały rok
w Dydni o g. 7.00 i o 18.00

Msze św. przez cały rok
w kościołach filialnych
o 17.00
Poniedziałek – Krzywe,
Wtorek – Krzemienna
Środa – Obarzym
Czwartek – Temeszów


Jeśli w tygodniu wypada uroczystość, to msze św.
są odprawiane w porządku niedzielnym i w inne dni
nie ma sprawowanej Eucharystii.